ค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้า

ปั้มน้ำแรงดันสูงจาก Zinsano ทุกรุ่น

ปั้มน้ำแรงดันสูงจาก Zinsano

ปั้มน้ำแรงดันสูง คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อระบบส่งน้ำในทุกครัวเรือน มีหน้าที่ในการเพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำประปาภายในอาคารให้มีแรงดันคงที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเครื่องมือนี้สามารถกำหนดแรงดันน้ำได้ตามลักษณะการใช้งาน โดยปั้มน้ำประเภทนี้จะเหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร และคอนโดมิเนียม เพราะเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้น้ำตลอดเวลา นำไปติดตั้งเพื่อเป็นปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง หรือปั๊มน้ำล้างรถยนต์ บางครั้งก็อาจมีการใช้เครื่องฉีดน้ำประเภทแรงดันสูงร่วมด้วย ต้องคอยรักษาความดันน้ำให้คงที่มากที่สุด

หลักการทำงานของเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเหล่านี้ จะคอยควบคุมระดับแรงดันน้ำภายในท่อให้ได้ค่าตามที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ ด้วยจะมีส่วนที่เรียกว่า “Pressure Switch” ทำหน้าที่ตัดต่อการทำงานของเครื่อง โดย Pressure Switch จะเป็นตัวควบคุมแรงดันน้ำ ทั้งหมดนี้จะเป็นหลักการทำงานคร่าวๆ ของปั้มน้ำแรงดันสูง ซึ่งก็จะมีการแบ่งประเภทแยกย่อยออกไปอีกเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน

ประเภทของปั้มน้ำแรงดันสูงจาก Zinsano

โดยทั่วไปตามท้องตลาดจะปั้มน้ำในกลุ่มนี้ให้เลือกตามการใช้งานอยู่ 3 ประเภทดังนี้

1. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

เป็นปั้มที่มีการทำงานด้วยการใช้ถังแรงดันเพื่อพักกักเก็บน้ำเอาไว้ โดยส่วนของตัวปั้มจะทำหน้าที่ดูดน้ำเข้าไปในถังจนเต็มเพื่อแทนที่อากาศที่อยู่ในถัง เหมาะสำหรับระบบน้ำที่ต่อตรงจากท่อประปาและถังพักอย่างบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆ

2. เครื่องปั้มน้ำแรงดันคงที่

ถัดมาเป็นปั้มที่มีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติโดยถังของปั้มน้ำประเภทนี้จะรักษาความดันให้คงที่ด้วยถังแรงดันแทนเพื่อให้ประมาณน้ำที่ถูกดูดเข้าออกคงที่ตลอดเวลา พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา

3. เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง

สุดท้ายกับปั้มน้ำหอยโข่ง เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยการทำงานด้วยใบพัดในการสูบน้ำจากท่อประปาเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของระบบน้ำภายในพื้นที่ เป็นปั้มที่มีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร เทศบาล โรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

วิธีเลือกปั้มน้ำแรงดันสูงให้เหมาะสำหรับการใช้งาน

1. พิจารณาตามลักษณะของอาคาร

หลักการพิจารณาข้อแรกนั้นจะเป็นการอ้างอิงตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบอาคาร เพราะผู้รับเหมาต้องเลือกประเภทของปั้มน้ำให้เข้ากับขนาดของอาคาร เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ทำงานได้ตามความเหมาะสมมากที่สุด และจะทำให้ใช้งานปั้มน้ำแรงดันสูงได้ตามอายุการใช้งานที่ควรจะเป็น

2. ลักษณะของน้ำในพื้นที่

ลักษณะของน้ำก็มีส่วนในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน เครื่องปั้มน้ำแต่ละประเภทนั้นเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มีน้ำสะอาด แหล่งที่มีตะกอนปะปน หรือแม้กระทั่งแหล่งที่มีสารเคมีปนเปื้อนก็มีผลต่อการตัดสินใจอีกด้วย

3. พื้นที่สำหรับการติดตั้ง

ต้องเลือกพื้นที่ติดตั้งปั้มน้ำเป็นแนวนอนจะดีที่สุด เพราะปั้มน้ำโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูง หรือปั๊มน้ำล้างรถยนต์ ต่างก็ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในแนวนอนเป็นส่วนใหญ่

4. เลือกมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สุดท้ายเรื่องของมอเตอร์ ก็มีผลต่อการใช้งานด้วยอีกเช่นกัน เพราะงานทำความสะอาดแต่ละประเภทใช้แรงดันและระยะเวลาไม่เท่ากัน อย่างเช่นงานทำความสะอาดในระดับครัวเรือน จะใช้แรงดันที่ไม่ได้สูงมาก ใช้เวลาทำความสะอาดไม่นาน แต่ถ้าใช้ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความสม่ำเสมอ ก็จะใช้มอเตอร์ที่มีความทนทานสูงกว่า

Chat with SINGSANGUAN & SONS Co.,LTD.

Start chat with messenger